ADOLF ØIENS FOND

Kontakt info

Daglig leder Siri Merethe Rønning

c/o Kontorfellesskapet O23
Osloveien 23
7017 Trondheim

Tlf: 982 47 975
Fax: 94 77 58 71

E-post: firmapost@adolf.no

Henvendelser vedrørende tildeling og forvaltning av leiligheter i Karen og Adolf Øiens Aldershjem skal rettes til:

NorthBridge Eiendomsforvaltning AS
Telefon 73 10 59 00
E-post: trondheim@northbridge.no

Se også www.nbeutleie.no

Søknadsskjema KAP

Generalkonsul Adolf Øiens Kapitalfond

Last ned Søknadsskjema for lån


Last ned vedtekter

Søknadsskjema for Etablererstipend

Søknadsskjema DON

Generalkonsul Adolf Øiens Donationsfond

Online søknadskjema

Last ned vedtekter

Retningslinjer for utdeling

 

Søknadsskjema HAN

Den Nordenfjedske Handelshøiskoles Fond

Last ned vedtekter

Søknadsskjema STI

Trondhjems stipendiefond

Online søknadskjema

Last ned vedtekter

Søknadsskjema ALD

Stiftelsen er eier av en portefølje med til sammen 50 utleieleiligheter. Målgruppen for utleie er beboere i aldersgruppen 60+ som har tilknytning til Trondheim.

I Frode Rinnans vei 14-16 eier stiftelsen 32 leiligheter.
I Bromstad Park, Kommandoveien 33 eier stiftelsen 18 leiligheter.

Last ned vedtekter

Ved henvendelse om leie, ta kontakt med:

NorthBridge Eiendomsforvaltning AS
Telefon 73 10 59 00
E-post: trondheim@northbridge.no

Se også www.nbeutleie.no