ADOLF ØIENS FOND

Kontakt info

Daglig leder Siri Merethe Rønning

c/o Kontorfellesskapet O23
Osloveien 23
7017 Trondheim

Tlf: 982 47 975
Fax: 94 77 58 71

E-post: firmapost@adolf.no

Henvendelser vedrørende tildeling og forvaltning av leiligheter i Karen og Adolf Øiens Aldershjem skal rettes til:

NorthBridge Eiendomsforvaltning AS
Telefon 73 10 59 00
E-post: trondheim@northbridge.no

Se også www.nbeutleie.no

Generalkonsul Adolf Øiens Donationsfond tildeling

Generalkonsul Adolf Øiens Donationsfond har foretatt tildeling av bidrag for året 2016. Ved årets utdeling har stiftelsen mottatt ca 20 søknader, og et samlet søknadsvolum på ca MNOK 2. Søknadene viser et mangfoldet av frivillighet i Trondheim og omegn, og det er blant søkerne mange verdige formål.

Avkastningen på den finansielle kapitalen har den seneste perioden ligget på et relativt lavt nivå, og dette påvirker stiftelsens utdelingskapasitet. For å sikre en langsiktig forsvarlig drift og utdeling, har stiftelsen redusert utdelingsvolumet noe fra tidligere år. Stiftelsen har videre statutter som tilsier at enkelte formål skal være fortrinnsberettiget ved utdeling fra stiftelsen.

For året 2016 har stiftelsen tildelt midler til tre prosjekter:

Svenska Kyrkan NOK 70.000,-
Kirken søker om midler til gjennomføring av Luciafeiring i Trondheim, med gudstjeneste og kor. Gudstjenesten samler svensker i Trondheim, og hadde i 2015 mer enn 500 deltakere. Kirken hadde frem til 2016 en robust driftsøkonomi, men ifm omlegging av tilskuddsmodellen til kirkene nå i 2016, et vesentlig bortfall av offentlig driftstilskudd.

Sportsklubben Freidig NOK 90.000,-
Sportsklubben Freidig ble stiftet i 1903. Klubben er et fleridrettslag med aktivitet innen 5 idrettsgrener; forball, håndball, innebandy, alpint og orientering. Klubben er eiere av klubbhytta Fjellsetra i Bymarka. Hytta er i bruk av hele klubben og klubbens medlemmer, og favner også klubbens seniorer. Det er nylig påvist råteskader i del av den bærende konstruksjonen. Klubben søker om støtte til materialer til utbedringsprosjektet. Øvrige del av prosjektet håndteres på dugnad samt bed bistand fra byggfaglinja ved Charlottenlund VGS.

Sverresborg Kirkesenter NOK 150.000,-
Kirkesenteret ble ferdigstilt i 2014, og er reist med basis i tomtedonasjon og kronerulling i lokalområder. Kirkesenteret fungerer som menighetshus og kulturhus for nærområdet, og ivaretar gjennom dette både en religiøse og allmennyttige formål. Kirkesenteret har søkt om prosjektmidler til tiltak for Kirkesenteret; videokanon, utemøbler, klokketårn, infotavle mm

Vi gratulerer – og ønsker lykke til med det videre arbeidet!