ADOLF ØIENS FOND

Kontakt info

Daglig leder Siri Merethe Rønning

c/o Kontorfellesskapet O23
Osloveien 23
7017 Trondheim

Tlf: 982 47 975
Fax: 94 77 58 71

E-post: firmapost@adolf.no

Henvendelser vedrørende tildeling og forvaltning av leiligheter i Karen og Adolf Øiens Aldershjem skal rettes til:

NorthBridge Eiendomsforvaltning AS
Telefon 73 10 59 00
E-post: trondheim@northbridge.no

Se også www.nbeutleie.no

Trondhjems Stipendiefond tildeling

Trondhjems Stipendiefond har foretatt tildeling av bidrag for året 2016. Ved årets utdeling har stiftelsen mottatt ca 20 søknader på reisestipendier.

Avkastningen på den finansielle kapitalen har den seneste perioden ligget på et relativt lavt nivå, og dette påvirker stiftelsens utdelingskapasitet. For å sikre en langsiktig forsvarlig drift og utdeling, har stiftelsen redusert utdelingsvolumet noe fra tidligere år. Stiftelsen har videre statutter som tilsier at enkelte søkere skal være fortrinnsberettiget ved utdeling fra stiftelsen.

For året 2016 har stiftelsen tildelt tre reisestipend:

Darja Luzan Dalseg
Petter Holltrø
Reisestipend til høyere grads utdannelse i økonomiske fag
Hver NOK 25.000,-

Thea Meinert
Reisestipend ifm avsluttende studier i billedkunst ved NTNU
NOK 15.000,-

Vi gratulerer – og ønsker lykke til med utenlandsoppholdene!