ADOLF ØIENS FOND

Kontakt info

Daglig leder Siri Merethe Rønning

c/o Kontorfellesskapet O23
Osloveien 23
7017 Trondheim

Tlf: 982 47 975
Fax: 94 77 58 71

E-post: firmapost@adolf.no

Henvendelser vedrørende tildeling og forvaltning av leiligheter i Karen og Adolf Øiens Aldershjem skal rettes til:

NorthBridge Eiendomsforvaltning AS
Telefon 73 10 59 00
E-post: trondheim@northbridge.no

Se også www.nbeutleie.no

Donationsfondet: Kunngjøring utdeling 2016

Generalkonsul Adolf Øiens Donationsfond inviterer med dette til å komme med søknader til å motta donasjoner fra stiftelsen for 2016. Søknadsfrist er 30.september – og vedtak om utdeling vil finne sted innen 30.november.

Adolf Øiens Fond forvalter arven etter en av Trondheim store forretningsmenn. Adolf F. Øien og hans kone Karen døde begge i 1918, og etterlot gjennom sitt testament store deler av sin arv til opprettelse av 5 stiftelser. Stiftelsene skal ivareta formål innen høyere økonomisk utdannelse, næringsutvikling og tiltak til religiøse, kulturelle og allmennyttige formål – alt innenfor Trondheim by. Stiftelsene har felles forvaltning og forretningsfører, og har pr i dag en samlet forvaltningskapital på ca MNOK 345.

UTDELING 2016 FRA GENERALKONSUL ADOLF ØIENS DONATIONSFOND

Stiftelsens formål flerdelt. Stiftelsen skal ihht testamentet og stiftelsens vedtekter yte donasjoner til:

  • Studenthybler for studenter ved Handelshøyskolen i Trondheim
  • Ekstrakostnader ved forskningsopphold til vitenskapelige ansatte og stipendiater ved Handelshøyskolen i Trondheim
  • Donasjoner til opprettelse og drift av allmennyttige, kulturelle og religiøse institusjoner i eller ved Trondheim.

I de seneste årene er det førstnevnte formålet dekket av offentlige ordninger samt andre donasjonsgivere. Stiftelsens donasjoner har etter dette gått primært til sistnevnte gruppe.

Det har i 2015 vært vedtak om tildeling av 4 donasjoner på til sammen NOK 440.000. Det ble tildelt midler til følgende prosjekter:

  • Prosjektet «Barnas Katedral» ved Lademoen Menighet
  • Etablering av led-lys hos Trondhjems Turnforening
  • Oppsetning av operaen «Pygmalion» under Barokkfest 2016
  • Etablering av servicefasiliteter og parkopparbeidelse ved Malvik Kirke i regi av Malvik Kirkestue

Søknadsfrist: 30.september 2016

Nærmere informasjon om søkekriterier for utdelingen finnes i vedtektene og tilhørende retningslinjer for stiftelsen. Disse ligger tilgjengelige på stiftelsenes felles nettside www.adolf.no. Særskilte formål er ihht vedtektene og tilhørende retningslinjer prioritert, og styret oppfordrer potensielle søkere til å sette seg inn i disse. Søknad med relevante vedlegg leveres elektronisk via stiftelsenes nettside.

Spørsmål i anledning søknad kan rettes til forretningsfører.

Last ned vedtekter (PDF)

Last ned retningslinjer for utdeling (PDF)