ADOLF ØIENS FOND

Kontakt info

Daglig leder Siri Merethe Rønning

c/o Kontorfellesskapet O23
Osloveien 23
7017 Trondheim

Tlf: 982 47 975
Fax: 94 77 58 71

E-post: firmapost@adolf.no

Henvendelser vedrørende tildeling og forvaltning av leiligheter i Karen og Adolf Øiens Aldershjem skal rettes til:

NorthBridge Eiendomsforvaltning AS
Telefon 73 10 59 00
E-post: trondheim@northbridge.no

Se også www.nbeutleie.no

Trondhjem Stipendiefond: Kunngjøring utdeling 2016

Trondhjem Stipendiefond inviterer med dette til å komme med søknader til å motta reisestipender fra stiftelsen for 2016. Søknadsfrist er 30.september – og vedtak om utdeling vil finne sted innen 30.november.

Adolf Øiens Fond forvalter arven etter en av Trondheim store forretningsmenn. Adolf F. Øien og hans kone Karen døde begge i 1918, og etterlot gjennom sitt testament store deler av sin arv til opprettelse av 5 stiftelser. Stiftelsene skal ivareta formål innen høyere økonomisk utdannelse, næringsutvikling og tiltak til religiøse, kulturelle og allmennyttige formål – alt innenfor Trondheim by. Stiftelsene har felles forvaltning og forretningsfører, og har pr i dag en samlet forvaltningskapital på ca MNOK 345.

UTDELING 2016 FRA TRONDHJEM STIPENDIEFOND

Trondhjems Stipendiefond er en sammenslutning av til sammen 9 stiftelser og legater, hvorav de tre største er Trondhjems Stipendiefond, Rolf I. Halseths Legat og Trondheim Børsfond.

Stiftelsen har i dag et flerdelt formål, herunder:

  • Tildele reisestipender til videregående studier i bedriftsøkonomiske fag, fortrinnsvis i utlandet (71,1 % av fondets kapital)
  • Stipendier til kulturelle formål, herunder reisestipender, debutkonserter, livsopphold og videre utvikling av kulturelle institusjoner (18 % av fondets kapital)
  • Stipendier til videregående utdannelse i butikkfag/varehandel (10,9 % av fondets kapital)

I de seneste årene er det ikke innkommet søknader til videregående utdannelse i butikkfag/varehandel, og midlene har vært omfordelt til videregående studier i bedriftsøkonomiske fag ihht vedtektenes bestemmelser.

Stiftelsen har for 2015 tildelt følgende stipender:

Gruppe A - 15 stipender på til sammen NOK 175.000
Gruppe B - 3 stipender på til sammen NOK 50.000
Gruppe C - 0 stipender

Det kom inn til sammen 27 søknader.

Søknadsfrist: 30.september 2016

Nærmere informasjon om søkekriterier for utdelingen finnes i vedtektene for stiftelsen. Disse ligger tilgjengelige på stiftelsenes felles nettside www.adolf.no. Ved tildeling i 2016 vil styret i stiftelsen poengtere at de vedtektsbestemte kravene til søkerne og søknadsformålene vil bli innskjerpet, og styret oppfordrer potensielle søkere til å sette seg inn i disse. Søknad med relevante vedlegg leveres elektronisk via stiftelsenes nettside.

Spørsmål i anledning søknad kan rettes til forretningsfører.