ADOLF ØIENS FOND

Kontakt info

Daglig leder Siri Merethe Rønning

c/o Kontorfellesskapet O23
Osloveien 23
7017 Trondheim

Tlf: 982 47 975
Fax: 94 77 58 71

E-post: firmapost@adolf.no

Henvendelser vedrørende tildeling og forvaltning av leiligheter i Karen og Adolf Øiens Aldershjem skal rettes til:

NorthBridge Eiendomsforvaltning AS
Telefon 73 10 59 00
E-post: trondheim@northbridge.no

Se også www.nbeutleie.no

Kapitalfondet: Kunngjøring utdeling 2016

Er du gründer med en god forretningsidè? Generalkonsul Adolf Øiens Kapitalfond deler årlig ut Generalkonsul Adolf Øiens Etablererstipend. Styret inviterer med dette potensielle søkere om å levere søknad til stiftelsen. Søknadsfrist er 19.august, og utdeling vil finne sted i forbindelse med Manifestasjonen i Næringsforeningen den 29.september 2016.

Adolf Øiens Fond forvalter arven etter en av Trondheim store forretningsmenn. Adolf F. Øien og hans kone Karen døde begge i 1918, og etterlot gjennom sitt testament store deler av sin arv til opprettelse av 5 stiftelser. Stiftelsene skal ivareta formål innen høyere økonomisk utdannelse, næringsutvikling og tiltak til religiøse, kulturelle og allmennyttige formål – alt innenfor Trondheim by. Stiftelsene har felles forvaltning og forretningsfører, og har pr i dag en samlet forvaltningskapital på ca MNOK 345.

UTDELING 2016 FRA GENERALKONSUL ADOLF ØIENS KAPITALFOND

Generalkonsul Adolf Øiens Kapitalfond har til formål å arbeide for fremme av næringsutvikling i Trondheim og omegn. Fondet kan i denne forbindelse stille egenkapital og/eller fremmedkapital til rådighet. Stiftelsen kan støtte enkeltprosjekt, fond samt nettverksarenaer. Stiftelsen kan årlig dele ut etablererstipend til nystartet virksomhet, som bidrag til videreutvikling av forretningsideer.

Stiftelsen deler i den forbindelse ut:

Generalkonsul Adolf Øiens Etablererstipend

Stipendiet er på NOK 500.000,-

Stipendet skal gå til utvikling og industrialisering av en forretningsidè, med sikte på å etablere næringsvirksomhet i Trondheim eller omegn.

Stipendet har vært delt ut årlig siden 2009. Tidligere vinnere av stipendet er:

2015 Aalberg Audio AS
2014 TermaSiC (i dag Seram Coatings AS)
        AssiTech AS
        BeatStack AS
2013 Rendra AS 2012 Havtek
2011 EMPIG
2010 CerPo Tec
2009 MemfoACT

Tilbakemeldingen fra tidligere vinnere av Etablererstipendet, har vært at stipendet har vært av uvurderlig betydning for den videre utviklingen av selskapet og forretningsideen. Av tidligere vinnere, så er fortsatt samtlige selskap med unntak av MemfoAct virksomme og arbeider videre med kommersialisering og industrialisering av den forretningsidè som lå til grunn for søknaden om Etablererstipend.

Stipendet deles ut i forbindelse med Manifestasjonen i Næringsforeningen, som i år finner sted 29.september. Søkere med utdannelse fra Handelshøyskolen i Trondheim eller NTNU er fortrinnsberettiget.

Søknadsfrist: 19.august 2016

Nærmere informasjon om søkekriterier for utdelingen finnes i vedtektene for stiftelsen. Disse ligger tilgjengelige på stiftelsenes felles nettside www.adolf.no. Søknad med relevante vedlegg leveres elektronisk via samme nettside.

Spørsmål i anledning søknad kan rettes til forretningsfører.