ADOLF ØIENS FOND

Kontakt info

Daglig leder Siri Merethe Rønning

c/o Kontorfellesskapet O23
Osloveien 23
7017 Trondheim

Tlf: 982 47 975
Fax: 94 77 58 71

E-post: firmapost@adolf.no

Henvendelser vedrørende tildeling og forvaltning av leiligheter i Karen og Adolf Øiens Aldershjem skal rettes til:

NorthBridge Eiendomsforvaltning AS
Telefon 73 10 59 00
E-post: trondheim@northbridge.no

Se også www.nbeutleie.no

Generalkonsul Adolf Øiens Donationsfond

KUNNGJØRING OM UTDELING AV MIDLER FRA GENERALKONSUL ADOLF ØIENS DONATIONSFOND

Donationsfondet er opprettet ved generalkonsul Adolf Øien og hustrus testamente av 15. mai 1918.

Utdeling av den disponible avkastning skal skje til opprettelse og drift av allmennyttige, kulturelle og religiøse institusjoner i eller ved Trondheim – dog ikke sådanne som opprettes og drives av kommunen for dens midler. Testament og vedtekter inneholder nærmere spesifikasjon av formålsangivelsen. Andre institusjoner av særlig samfunnsgagnlig karakter enn de som er nevnt i testament og vedtekter, kan også bli tilgodesett. Se vedtekter og vedtatte retningslinjer for fortolkning av vedtektenes § 1b på hjemmesiden www.adolf.no under Donationsfondet.

Nærmere opplysninger vedrørende utdelingen fås ved henvendelse til

GENERALKONSUL ADOLF ØIENS DONATIONSFOND

Sluppenveien 23A, 7037 Trondheim

Telefon 982 47 975 
E-post firmapost@adolf.no

Søknadsskjema for elektronisk søknad finnes her.

Søknad sendes via stiftelsens hjemmeside www.adolf.no til Generalkonsul Adolf Øiens Donationsfonds styre ved forretningsføreren og må være kommet inn innen 18. september 2015.

Den enkelte mottager forpliktes til, innen en frist som styret har satt til tre år, å gi melding tilbake om hvordan midlene er benyttet.

Trondheim 30. juni 2015.
GENERALKONSUL ADOLF ØIENS DONATIONSFOND

STYRET.