ADOLF ØIENS FOND

Kontakt info

Daglig leder Siri Merethe Rønning

c/o Kontorfellesskapet O23
Osloveien 23
7017 Trondheim

Tlf: 982 47 975
Fax: 94 77 58 71

E-post: firmapost@adolf.no

Henvendelser vedrørende tildeling og forvaltning av leiligheter i Karen og Adolf Øiens Aldershjem skal rettes til:

NorthBridge Eiendomsforvaltning AS
Telefon 73 10 59 00
E-post: trondheim@northbridge.no

Se også www.nbeutleie.no

Generalkonsult Adolf Øiens Kapitalfond

Kapitalfondet realiserer Adolf Øiens ønske om å støtte ny næringsvirksomhet i Trondheim gjennom deltakelse i venturefond og ved å utdele et årlig etablererstipend til person eller personer som tilfredsstiller nedenstående krav i kategoriene a), b) eller c). Stipendet utdeles 8. september 2015, og betegnes

GENERALKONSUL ADOLF ØIENS ETABLERERSTIPEND

a) Fortrinnsrett har de som har gjennomgått Trondheim Økono- miske Høyskole (TØH) eller har sin utdannelse fra NTNU. 
b) Dernest kan søkere med tilsvarende utdanning komme i betraktning. 
c) I spesielle tilfeller kan også søkere med relevante kunnskaper og yrkeserfaring tilgodesees med finansiering.

Etablererstipendet er ment å dekke ett års arbeid med utvikling av en forretningsidé med tanke på å etablere næringsvirksomhet, og vil i år være på kr. 500.000.

Også tidligere søkere kan søke om Etablererstipend 2015.

Etablererstipendet 2015 vil bli utdelt i Trondheim i samarbeid med Næringsforeningen på deres arrangement Manifestasjon onsdag 8. september 2015.

Søknad med beskrivelse av forretningside, budsjett og andre relevante opplysninger sendes innen torsdag 20. august 2015 via søknadsskjema på www.adolf.no

GENERALKONSUL ADOLF ØIENS KAPITALFOND

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til 
Telefon: 91 00 31 80 eller 982 47 975
E-post firmapost@adolf.no

Trondheim 4.juli 2015

Styret