ADOLF ØIENS FOND

Kontakt info

Daglig leder Siri Merethe Rønning

c/o Kontorfellesskapet O23
Osloveien 23
7017 Trondheim

Tlf: 982 47 975
Fax: 94 77 58 71

E-post: firmapost@adolf.no

Henvendelser vedrørende tildeling og forvaltning av leiligheter i Karen og Adolf Øiens Aldershjem skal rettes til:

NorthBridge Eiendomsforvaltning AS
Telefon 73 10 59 00
E-post: trondheim@northbridge.no

Se også www.nbeutleie.no

Adolf Øiens Fond – ingen utdelinger i 2017

Stiftelsene er inne i en reorganiseringsprosess, og vi vil ikke gjennomføre utdelinger nå i 2017. Dette omfatter Generalkonsul Adolf Øiens Kapitalfond – Etablererstipendet, Generalkonsul Adolf Øiens Donationsfond og Trondhjems Stipendiefond. Vi tar imot søknader igjen over nyttår, og kommer sterkere tilbake i 2018 med jubileumsutdelinger i forbindelse med vårt 100-års jubileum.

Generalkonsul Adolf Øiens Donationsfond tildeling

Generalkonsul Adolf Øiens Donationsfond har foretatt tildeling av bidrag for året 2016. Ved årets utdeling har stiftelsen mottatt ca 20 søknader, og et samlet søknadsvolum på ca MNOK 2. Søknadene viser et mangfoldet av frivillighet i Trondheim og omegn, og det er blant søkerne mange verdige formål.

Les mer

Frokostseminar

"Gründerskap - hva skal til for å skape næringsutvikling?" Kapitalfondet har avholdt frokostseminar i samarbeid med Næringsforeningen i Trondheimsregionen

Generalkonsul Adolf Øiens Kapitalfond er en del av Adolf Øiens Fond, og stiftelsene forvalter arven etter den trondheimsbaserte forretningsmannen Adolf Øien. Kapitalfondet har til formål å bidra til næringsutvikling i Trondheim og byens omland. Som del av stiftelsens aktivitet, deles hvert år ut et Etablererstipend. Ved årets utdeling ble det delt ut til sammen MNOK 1,1 til tre vinnere.

Les mer

Trondhjems Stipendiefond tildeling

Trondhjems Stipendiefond har foretatt tildeling av bidrag for året 2016. Ved årets utdeling har stiftelsen mottatt ca 20 søknader på reisestipendier.

Les mer

Generalkonsul Adolf Øiens Etablererstipend

Styret i Generalkonsul Adolf Øiens Kapitalfond har i styremøte 19.september 2016 besluttet å tildele Generalkonsul Adolf Øiens Etablererstipend til:

1. Trafikkselskapet AS med NOK 500.000,-
2. Technium AS med NOK 500.000,-

I tillegg til de to Etablererstipendene, har styret besluttet å tildele en Inspirasjonspris til ytterligere en vinner. Denne forretningsidéen fremstår pr i dag som mer umoden enn de to vinnerne. Samtidig viser vinneren av Inspirasjonsprisen god og innovativ produktutvikling, som styret ønsker å kunne bidra til å promotere. Styret har etter dette besluttet å tildele en Inspirasjonspris for 2016 til:

3. Sevendof AS med NOK 100.000,- Denne vinneren mottar i tillegg 30 timers rådgivningstjeneste fra fagressurser ved Handelshøyskolen ved NTNU innen forretningsutvikling, strategi/ledelse mv.

Stipendene utdeles i samarbeid med Næringsforeningen i Trondheimsregionen ifm Manifestasjonen som avholdes den 29.september 2015. Nærmere info se www.nitr.no

Les mer

Kapitalfondet: Kunngjøring utdeling 2016

Er du gründer med en god forretningsidè? Generalkonsul Adolf Øiens Kapitalfond deler årlig ut Generalkonsul Adolf Øiens Etablererstipend. Styret inviterer med dette potensielle søkere om å levere søknad til stiftelsen. Søknadsfrist er 19.august, og utdeling vil finne sted i forbindelse med Manifestasjonen i Næringsforeningen den 29.september 2016.

Adolf Øiens Fond forvalter arven etter en av Trondheim store forretningsmenn. Les mer

Donationsfondet: Kunngjøring utdeling 2016

Generalkonsul Adolf Øiens Donationsfond inviterer med dette til å komme med søknader til å motta donasjoner fra stiftelsen for 2016. Søknadsfrist er 30.september – og vedtak om utdeling vil finne sted innen 30.november.

Adolf Øiens Fond forvalter arven etter en av Trondheim store forretningsmenn. Les mer

Trondhjem Stipendiefond: Kunngjøring utdeling 2016

Trondhjem Stipendiefond inviterer med dette til å komme med søknader til å motta reisestipender fra stiftelsen for 2016. Søknadsfrist er 30.september – og vedtak om utdeling vil finne sted innen 30.november.

Adolf Øiens Fond forvalter arven etter en av Trondheim store forretningsmenn. Les mer

Utdelinger 2015

Utdelinger fra Den Nordenfjeldske Handelshøiskoles Fond og Trondhjems Stipendiefond for 2015

For begge disse stiftelsene, er det fastsatt felles søknadsfrist 31.10.2015 for inneværende år.

Den Nordenfjeldske Handelshøiskoles Fond har til formål å bistå med bidrag til den videre utvikling av Handelshøyskolen i Trondheim. Søknader til stiftelsen skal koordineres via Handelshøyskolen i Trondheim.

Trondhjems Stipendiefond er i dag en sammenslutning av flere stipendier og legater. Fondet yter stipendier til kandidater som har fullført fulltidsstudium av minst 3 års varighet ved Handelshøyskolen i Trondheim eller til lærere ved nevnte utdannelsesinstitusjon, til videregående utdannelse primært i utlandet. Fondet yter videre stipendier til unge pianister og kunstnere. Fondet yter videre stipendier til høyere utdannelse innen butikkfag/varehandel. Søknader sendes via søknadsskjema på våre nettsider.

Nærmere informasjon om de to ovennevnte fondene finnes i vedtektene for de respektive fondene, som ligger tilgjengelige på vår nettside.

Generalkonsul Adolf Øiens Etablererstipend

Generalkonsul Adolf Øiens Kapitalfond gratulerer Aalberg Audio AS som vinnere av årets Etablererstipend.

Etablererstipendet er på NOK 500.000,- og deles ut med det formål å støtte utvikling av en forretningsidè med tanke på etablering av næringsvirksomhet i Trondheim og det nære omland.

Dette er det syvende året Etablererstipendet deles ut, og tilbakemeldingen fra tidligere vinnere, har vært at tildelingen har vært av uvurderlig betydning for den videre utviklingen av forretningsideèn og selskapet.

Nærmere presentasjon av årets prisvinner og juryens begrunnelse kan leses i vedlagte pressemelding.

Last ned pressemelding her (PDF)

Generalkonsul Adolf Øiens Donationsfond

KUNNGJØRING OM UTDELING AV MIDLER FRA GENERALKONSUL ADOLF ØIENS DONATIONSFOND

Donationsfondet er opprettet ved generalkonsul Adolf Øien og hustrus testamente av 15. mai 1918.

Les mer

Generalkonsult Adolf Øiens Kapitalfond

Kapitalfondet realiserer Adolf Øiens ønske om å støtte ny næringsvirksomhet i Trondheim gjennom deltakelse i venturefond og ved å utdele et årlig etablererstipend til person eller personer som tilfredsstiller nedenstående krav i kategoriene a), b) eller c). Stipendet utdeles 8. september 2015, og betegnes

Les mer

Ny forretningsfører for Adolf Øiens Fond

Adolf Øiens Fond, som består av Generalkonsul Adolf Øiens Kapitalfond, Generalkonsul Adolf Øiens Donationsfond, Den Nordenfjeldske Handelshøiskoles Fond, Stiftelsen Karen og Adolf Øiens Aldershjem og Trondhjems Stipendiefond, har ansatt Siri Merethe Rønning som ny forretningsfører.

Hun tiltrer stillingen 10. august 2015. Rønning er utdannet jurist med advokatbevilling, og kommer fra stilling i Trondheim Havn IKS som eiendoms- og forvaltningssjef.

Utdelingen av Etablererstipendet 2014

«På bildet ser vi Berit Rustad og prisvinnerne»

Vinnere av Adolf Øiens Etablererstipend 2014 er:

ThermaSiC kr. 500 000
AssiTech AS kr. 250 000
BeatStack AS kr. 250 000

For utfyllende informasjon kan presseskriv lastes ned her.

Utdeling Donasjonsfond

Tildeling i totalsum og fordelt på kategorier for 2014

Les mer

Stipend fra Trondhjems Stipendiefond

Styret i Trondhjems Stipendiefond har i 2014 tildelt stipend til følgende:

Les mer